Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.3. ПОСЛІДОВНЕ І ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ


Послідовне з'єднання провідників

1. Сила струму однакова, оскільки

2. Напруга на з’єднанні провідників дорівнює сумі напруг на кожному провіднику. Оскільки

то (рис. 19).


Рис. 19


Напруга на провідниках прямо пропорційна їхнім опорам:

3. Опір з’єднання дорівнює сумі опорів провідників:


Паралельне з'єднання провідників

1. Напруга на провідниках однакова, оскільки

2. Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі струмів у провідниках (рис. 20):


Рис. 20


Сила струму в провідниках обернено пропорційна опору провідників:

3. Електропровідність з’єднання дорівнює сумі електропровідностей провідників:

Провідник, носій опору у колі, називається резистор. Резистори бувають із постійним опором (постійні резистори) і регульовані (реостати, потенціометри).

Реостат — прилад для регулювання сили струму в колі шляхом зміни опору кола:

реостат з ковзаючим контактом — рис. 21, а;

реостат штепсельний (магазин опорів) — рис. 21, б.

Потенціометр — прилад для регулювання напруги (рис. 21, в).


Рис. 21


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити