Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

3.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У МЕТАЛАХ. КОНТАКТНА РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ. ЯВИЩЕ ПЕЛЬТЬЄ


Струм у металах — упорядковане переміщення вільних електронів під дією електричного поля:

де е — заряд електрона; n — концентрація вільних електронів; — швидкість дрейфу електронів.

Вольт-амперна характеристика струму в металах випливає із закону Ома (рис. 26).Рис. 26


Контактна різниця потенціалів виникає при контакті різних металів (рис. 27) і близька до лінійної функції абсолютної температури.

Рис. 27


Термопара — електричне коло із двох різних металів (сплавів), у якому виникає термоелектрорушійна сила, прямо пропорційна різниці температур (Т 2 - T 1) у контактах А, В (рис. 28):

Рис. 28


Приклади термопар: мідь — константан, платина — залізо.

Термобатарея — послідовне з’єднання кількох термопар.

Явище Пельтьє — нагрівання або охолодження контакту термопари А, В при проходженні струму (рис. 29). Контакті охолоджується, а контакт В нагрівається.Рис. 29


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити