Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

3.2. СТРУМ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ


Електроліти — це водні розчини солей, кислот і основ, а також їхні розплави, у яких носіями струму є йони. Наприклад, де розчин NаСl, СuSO 4, розплав NаОН.

3.2.1. ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ


При розчиненні солей, кислот і основ у воді іонний зв’язок у них стає слабкішим в є разів, і при теплових співударах їхні молекули розпадаються на iони — електролітична дисоціація (рис. 30):


Рис. 30


Рекомбінація — об’єднання іонів різних знаків у нейтральні молекули — процес, протилежний дисоціації.

Механізм іонної провідності: під дією електричного поля позитивні iони рухаються до катода (катiони), а негативні — до анода (анiони) і замикають електричне коло. При цьому разом із зарядом переноситься речовина (рис. 31).

Рис. 31


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити