Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

 

3.3. ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМ У ГАЗАХ (ГАЗОВИЙ РОЗРЯД)

 

За нормальних умов гази майже повністю складаються із нейтральних атомів (молекул) і є діелектриками.

Унаслідок нагрівання або впливу випромінювання частина атомів іонізується — поділяється на позитивно заряджені іони та електрони (рис. 33, а). При з’єднанні електронів з нейтральними атомами утворюються і негативно заряджені іони (крім інертних газів та азоту). У іонізованому газі, як і в електролітах, також відбувається рекомбінація атомів (рис. 33, б).

Провідність іонізованого газу іонно-електронна.

Рис. 33

 

Вольт-амперна характеристика газового розряду (рис. 34).

 

 

Рис. 34

 

При I = Iнасичення (Iнас) іони й електрони, які утворюються під дією іонізатора, досягають електродів (відсутня рекомбінація). Ділянка графіка ОАВ — несамостійний розряд, ділянка ВС відповідає самостійному розряду в газах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити