Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

 

3.4. СТРУМ У НАПІВПРОВІДНИКАХ

 

3.4.2. ЗАСТОСУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКІВ

 

Термістори (терморезистори) — напівпровідники, які різко змінюють опір при зміні температури (використовуються як термометри, термореле).

Фоторезистори — напівпровідники, які різко змінюють опір при освітленні (використовуються як люксметри, фотореле) (рис. 42).

 

Рис. 42

 

Контакт домішкових напівпровідників р- і n-типу (р—n-перехід)

У контакті напівпровідників р- і n-типу відбувається взаємна дифузія електронів і дірок та їх нейтралізація, унаслідок чого виникає запірний шар: шар, збіднений вільними носіями заряду. У запірному шарі створюється електричне поле , спрямоване від n до р, і контактна різниця потенціалів φ1 - φ2 (рис. 43).

Рис. 43

 

Одностороння провідність р—n-переходу

Якщо створити поле , спрямоване від р- до n-типу напівпровідника, то запірний шар ліквідується, опір зменшується, струм збільшується (рис. 44).

Якщо створити поле , спрямоване від n- до р-типу напівпровідника, то запірний шар збільшується, опір збільшується, сила струму зменшується (рис. 45).

Рис. 45

 

р—n-перехід у колі змінного струму діє як випрямляч: пропускається струм тільки в одному напрямку.

Напівпровідниковий діод — пристрій з р—n-переходом (випрямляч) (рис. 46). Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода показана на рис. 47.

Рис. 46 Рис. 47

 

Напівпровідниковий тріод (транзистор) — пристрій з р—n—р- або n—р—n-переходом (р—np-транзистор, рис. 48).

 

 

Рис. 48

 

Напівпровідникові елементи (діоди, транзистори) є головною частиною сучасних електронних пристроїв (від калькулятора чи комп’ютера до систем керування супутниками).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити