Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

 

3.5. СТРУМ У ВАКУУМІ (СТРУМ ПЕРЕНОСУ)

 

3.5.1. ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ

 

Електронні лампи — пристрої, засновані на явищі термоелектронної емісії.

Діод прямого розжарення заснований на випромінюванні електронів розжареним катодом. Термоелектрони, що вилітають, під впливом поля , обумовленого анодною напругою, перелітають на анод і замикають анодне коло (рис. 50).

 

 

Рис. 50

 

Вольт-амперна характеристика діода прямого розжарення. Струм насичення досягається тоді, коли всі термоелектрони переносяться від катода до анода (рис. 51).

 

 

Рис. 51

 

Діод з підігрівальним катодом: нитка розжарення покрита шаром оксидів лужних металів, які мають малу роботу виходу електронів (рис. 52).

 

 

Рис. 52

 

Вольт-амперна характеристика діода з підігрівальним катодом. Струм насичення практично не досягається (рис. 53).

 

 

Рис. 53

 

У діодах закон Ома не виконується (вольт-амперна характеристика нелінійна).

Триелектродна лампа — тріод. Між катодом і анодом розташований третій електрод — керувальна сітка. Сітка (у формі спіралі) близько розташована до катода, тому невеликі зміни напруги на сітці викликають великі зміни анодного струму (рис. 54, а, б).

 

Рис. 54

 

Вольт-амперна сіткова характеристика тріода. При певному негативному потенціалі (φ3) лампа закривається — анодний струм дорівнює нулю. Сітка — керуючий електрод тріода (рис. 55).

 

 

Рис. 55

 

Тріод — підсилювач слабких струмів та напруг, які наявні в колі сітки (рис. 56).

 

 

Рис. 56

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити