Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

3.5. СТРУМ У ВАКУУМІ (СТРУМ ПЕРЕНОСУ)

3.5.1. ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ


Електронні лампи — пристрої, засновані на явищі термоелектронної емісії.

Діод прямого розжарення заснований на випромінюванні електронів розжареним катодом. Термоелектрони, що вилітають, під впливом поля, обумовленого анодною напругою, перелітають на анод і замикають анодне коло (рис. 50).Рис. 50


Вольт-амперна характеристика діода прямого розжарення. Струм насичення досягається тоді, коли всі термоелектрони переносяться від катода до анода (рис. 51).Рис. 51


Діод з підігрівальним катодом: нитка розжарення покрита шаром оксидів лужних металів, які мають малу роботу виходу електронів (рис. 52).Рис. 52


Вольт-амперна характеристика діода з підігрівальним катодом. Струм насичення практично не досягається (рис. 53).Рис. 53


У діодах закон Ома не виконується (вольт-амперна характеристика нелінійна).

Триелектродна лампа — тріод. Між катодом і анодом розташований третій електрод — керувальна сітка. Сітка (у формі спіралі) близько розташована до катода, тому невеликі зміни напруги на сітці викликають великі зміни анодного струму (рис. 54, а, б).


Рис. 54


Вольт-амперна сіткова характеристика тріода. При певному негативному потенціалі (φ 3) лампа закривається — анодний струм дорівнює нулю. Сітка — керуючий електрод тріода (рис. 55).Рис. 55


Тріод — підсилювач слабких струмів та напруг, які наявні в колі сітки (рис. 56).Рис. 56


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити