Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

 

4.3. ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РУХОМИЙ ЗАРЯД (СИЛА ЛОРЕНЦА) І ПРОВІДНИК ЗІ СТРУМОМ (СИЛА АМПЕРА). ПРАВИЛО ЛІВОЇ РУКИ

 

Напрям сили Лоренца визначається мнемонічним правилом лівої руки: якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії В були напрямлені в долоню, чотири пальці показували напрям руху позитивного заряду, то відігнутий великий палець вказує напрям сили Лоренца (рис. 68). Якщо рухається негативний заряд, то чотири пальці напрямлені назустріч його руху:

 

Рис. 68

Сила Лоренца Л напрямлена перпендикулярно до швидкості руху заряду , тому:

— надає зарядженій частинці доцентрового прискорення;

— робота Л дорівнює нулю.

Якщо , заряджена частинка рухається по колу певного радіуса (рис. 69):

 

 

Рис. 69

 

Якщо напрямлена під кутом α до , то згідно з перпендикулярною складовою υчастинка описує коло радіусом R, згідно з паралельною складовою υ1 — рухається вперед тобто в результаті рухається по гвинтовій лінії з кроком h (рис. 70).

 

 

Рис. 70

 

Дія магнітного поля на струм (сила Ампера).

Напрям сили Ампера визначається за правилом лівої руки. Модуль сили Ампера:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити