Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

4.6. МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

4.6.2. ПАРА-, ДІА- І ФЕРОМАГНЕТИКИ


У зовнішньому магнітному полі0 нескомпенсовані магнітні моменти атомів орієнтуються за полем, створюючи внутрішнє поле1 (парамагнітний ефект), але цьому перешкоджає тепловий рух атомів (рис. 78).


Рис. 78


В атомах речовин під впливом зовнішнього магнітного поля0 обертання електронів видозмінюється таким чином, що в атомів з’являється магнітний момент, спрямований проти зовнішнього поля (діамагнітний ефект) (рис. 79).

Рис. 79


Парамагнітні речовини (Na, Аl та ін.) — це речовини, атоми яких маютьат ≠ 0. Парамагнітний ефект перекриває діамагнітний. Усередині парамагнетиків поле трохи підсилюється: μ > 1.

Діамагнітні речовини (Не, Сu та ін.) — це речовини, атоми яких не мають магнітного моментуат = 0. У них наявний тільки діамагнітний ефект. Усередині діамагнетиків поле трохи слабшає: μ<1.

Феромагнітні речовини — особлива група магнетиків (Fе, Ni, Со та деякі сплави). У феромагнетиках існують окремі ділянки, які називаються доменами, усередині яких магнітні моменти атомів в основному зумовлені нескомпенсованими спіновими магнітними моментами електронів. Магнітні моменти атомів усередині доменів спонтанно орієнтуються в певному напрямі, утворюючи магнітний момент доменудомену (рис. 80).

Магнітні моменти доменів хаотично орієнтовані в різних напрямах і, як правило, компенсують один одного.


Рис. 80


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити