Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

 

4.7. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ВИХРОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

 

Електромагнітна індукція — це явище виникнення електрорушійної сили індукції у провіднику, контур якого перетинається змінним магнітним потоком:

Якщо провідник замкнений, то відповідно до ЕРС індукції виникає індукційний струм:

Якщо провідник розімкнений, то на його кінцях виникає різниця потенціалів:

 

За теорією Максвелла навколо будь-якого змінного магнітного потоку виникає електричне поле, лінії напруженості якого замкнені навколо потоку і напрямлені за правилом лівого гвинта, якщо потік зростає (рис. 82, а); якщо потік зменшується,— за правилом правого гвинта (рис. 82, б).

 

 

Рис. 82

 

Таке електричне поле називається вихровим електричним полем (його лінії напруженості замкнені) або індукційним. У контурі, який перетинається змінним магнітним потоком, вільні носії заряду переміщуються під дією вихрового електричного поля, здійснюють роботу, що означає виникнення ЕРС індукції:

У контурі II, який магнітним потоком не перетинається, робота дорівнює нулю (рис. 83).

 

 

Рис. 83

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити