Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

4.8. ОСНОВНИЙ ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ (ЗАКОН ФАРАДЕЯ). ПРАВИЛО ЛЕНЦА. ПРАВИЛО ПРАВОЇ РУКИ


ЕРС індукції прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, який перетинає контур провідника:

У разі руху провідника зі сталою швидкістю в постійному магнітному полі роботу здійснює паралельна провіднику складова сили Лоренца:

Щоб переміщати провідник у постійному магнітному полі, необхідно витрачати механічну енергію при подоланні перпендикулярної до провідника складової сили Лоренца. Ця механічна енергія перетворюється на електричну відповідно до роботи паралельної складової сили Лоренца (рис. 84).

Правило Ленца: індукційний струм, що виникає у замкненому контурі, має такий напрям, що створюваний ним потік магнітної індукції через площу, обмежену контуром, намагається компенсувати ту зміну магнітної індукції, яка спричиняє цей струм.

Узагальнене правило Ленца: поля, струми і сили, що виникають у процесах індукції, завжди протидіють тому процесу, який викликає індукція (рис. 85).Рис. 84Рис. 85


Правило правої руки: якщо праву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції були напрямлені в долоню, відігнутий великий палець указував напрям швидкості руху провідника, то чотири витягнуті пальці вказують напрям індукційного струму (рис. 86).Рис. 86


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити