Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.


1. До джерела постійної напруги 6 В підключений шматок нікелінового дроту, який має довжину 25 см і переріз 0,1 мм2. Якою є сила струму в дроті?


2. Чому дорівнює загальний опір ділянки, зображеної на рисунку, якщо R1 = 60 Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 15 Ом, R 4= 3 Ом?


3. Знайдіть загальний опір кола, зображеного на рисунку, якщо R 1 =4 Ом, R 2 = 12 Ом, R 3 = 5 Ом, R 4 = 15 Ом.


4. На рисунку наведено схему ділянки електричного кола. Визначте загальний опір цієї ділянки.


5. Обчисліть силу струму в замкненому колі, якщо джерело струму має ЕРС 10 В, а внутрішній опір дорівнює 1 Ом. Опір резистора дорівнює 4 Ом.


6. Чому дорівнює опір резистора, приєднаного до джерела струму, де ЕРС становить 10 В, внутрішній опір 1 Ом, а сила струму в електричному колі 2 А?


7. На рисунку наведено схему електричного кола ЕРС джерела струму дорівнює 6 В, внутрішній опір 0,2 Ом. Визначте, якими є показання амперметра, коли ключ замкнений, якщо R 1 = 1 Ом, R 2 = 4 Ом.


8. Яку роботу виконає струм силою З А за 10 хв., якщо напруга в колі 15 В?


9. Визначте потужність струму в лампі, увімкненій у мережу напругою 220 В, якщо відомо, що опір нитки розжарення лампи 484 Ом.


10. Визначте кількість теплоти, яку виділяє в провіднику струм за 1,5 хв., якщо сила струму в колі дорівнює 5 А, а напруга на кінцях провідника становить 200 В.


11. Елемент із внутрішнім опором 4 Ом й ЕРС, яка дорівнює 12 В, замкнений провідником з опором 8 Ом. Яка кількість теплоти виділяється в зовнішній частині кола за 1 с?


12. На рисунку наведено схему ділянки електричного кола. До клем підключено напругу 10 В. Яка кількість теплоти виділиться на всій ділянці за 5 с, якщо R 1 = 1 Ом, R 2 = 2 Ом,

R 3 = 3 Ом, R 4= 3 Ом, R5 = 3 Ом?


13. На рисунку наведено схему ділянки електричного кола. Амперметр показує 2 А. У якому з резисторів за той самий час виділиться білоні? кількість теплоти, якщо R 1 = 1 Ом,

R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R 4 = 4 Ом?


14. На рисунку наведено схему ділянки електричного кола. Вольтметр показує 4 В. У якому з резисторів виділиться більша потужність, якщо R 1 = 3 Ом, R 2 =4 Ом, R 3 = 2 Ом, R 4 = 2 Ом?


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються законів постійного струму, і самими формулами.

1 Закон Джоуля—Ленца

2 Потужність струму

3 ЕРС

4 Закон Ома для повного кола
16. Установіть відповідність між означеннями і фізичними величинами.

1 Відношення роботи сторонніх сил із переміщення заряду всередині джерела до заряду

2 Фізична величина, що дорівнює відношенню заряду q, перенесеного через поперечний переріз провідника за проміжок часу t, до цього проміжку часу

3 Коефіцієнт, що характеризує електричні властивості речовини, з якої виготовлено провідник

4 Величина, зумовлена розсіюванням вільних електронів на нерегулярностях кристалічної ґратки


А Сила струму

Б Електрорушійна сила

В Напруга

Г Електричний опір

Д Питомий опірУ завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)


17. 1. На рис. 1 показано схему, зібрану для визначення ЕРС джерела постійного струму. Коло складається із джерела струму, реостата, вольтметра й амперметра. Вимірювання сили струму і напруги в колі здійснюється при різних опорах зовнішнього кола (два положення повзунка реостата).Рис. 1


За показаннями приладів (рис. 2 і 3) визначте ЕРС джерела постійного струму. Виразіть відповідь у вольтах.Рис. З

Відповідь:______________________________


18. На рис. 4 показано схему, зібрану для визначення внутрішнього опору джерела струму. Виконуємо вимірювання ЕРС на джерелі струму (рис. 4, а), а напругу й силу струму вимірюємо в колі (рис. 4, б).


Рис. 4


За показаннями приладів (рис. 5 і 6) визначте внутрішній опір джерела струму. Відповідь наведіть в омах.Рис. 6


Відповідь:____________________________________


19. Визначте опір ділянки кола, зображеної на рис. 7, між точками С і D, якщо R1 = 2 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 20 Ом, R 4 = 5 Ом, R5 =10 Ом. Відповідь наведіть в омах.

Рис. 7

Відповідь:____________________________________


20. Джерело струму з ЕРС, яка дорівнює 2 В, і внутрішнім опором 0,8 Ом замкнене нікеліновим дротом завдовжки 2,1 м і перерізом 0,21мм2. Визначте напругу на затискачах джерела струму. Відповідь наведіть у вольтах.

Відповідь:____________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити