Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

ТЕСТ 10. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

 

Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 

1. Явище електромагнітної індукції відкрив:

 

2. Як називається явище виникнення електричного струму в замкненому провіднику, коли змінюється магнітний потік через контур?

А Електроліз

Б Намагнічування

В Електромагнітна індукція

Г Електростатична індукція

 

3. Індукційний струм виникає в будь-якому замкненому провідному контурі, якщо виконується така умова.

А Контур рухається поступально в однорідному магнітному полі

Б Змінюється магнітний потік, що пронизує контур

В Контур розташовується в однорідному магнітному полі

Г Контур перебуває і спокої в неоднорідному магнітному полі

 

4. Одиницею якої фізичної величини є 1 Вебер?

 

5. Яка фізична величина визначається швидкістю зміни магнітного потоку?

 

6. Яка фізична величина чисельно дорівнює ЕРС індукції, що виникає в контурі внаслідок зміни сили струму на 1 А за 1 с?

 

7. Магнітний потік через замкнений провідний контур протягом 3 мкс рівномірно змінюється від 5 мВб до 20 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі.

 

8. З якою швидкістю потрібно переміщувати провідник, довжина активної частини якого 1 м, під кутом 60° до вектора магнітної індукції, модуль якого дорівнює 0,2 Тл, щоб у провіднику виникла ЕРС індукції 1 В?

 

9. Якою є індуктивність котушки, якщо внаслідок рівномірної зміни в ній струму від 5 до 10 А за 0,1 с виникає ЕРС самоіндукції, що дорівнює 20 В?

 

10. Якою є швидкість зміни сили струму в обмотці реле з індуктивністю 3,5 Гн якщо в ній виникає ЕРС самоіндукції 105 В?

 

11. Плоский виток площею 10 см2 поміщений в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції. Опір витка 1 Ом. Який струм протече витком, якщо магнітна індукція поля зменшуватиметься зі швидкістю 0,01 Тл/с?

 

12. Котушку з дуже малим опором та індуктивністю 3 Гн приєднали до джерела струму з ЕРС 15 В і дуже малим внутрішнім опором. Через який проміжок часу сила струму в котушці досягне 50 А?

 

13. Чому дорівнює сила струму в котушці індуктивністю 40 мГн, якщо енергія магнітного поля становить 0,15 Дж?

 

14. Обмотка електромагніта має індуктивність 0,5 Гн опір 15 Ом і перебуває під постійною напругою. Визначте час, протягом якого в обмотці виділиться кількість теплоти, що дорівнює енергії магнітного поля в осерді електромагніта.

 

Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.

 

15. Установіть відповідність між одиницями виміру і визначеннями фізичних величин.

1 1 генрі

2 1 вебер

3 1 тесла

4 1 вольт

 

А Утворюється однорідним магнітним полем з індукцією 1 Тл, що проходить через поверхню площею 1 м2, розташовану перпендикулярно до вектора магнітної індукції

Б Індукція поля, що діє із силою 1Н на провідник завдовжки 1 м, по якому тече струм силою 1 А, якщо провідник розташований перпендикулярно до ліній магнітної індукції

В Кількість електрики, що проходить за 1 с, якщо сила струму 1 А

Г Унаслідок зміни сили струму в контурі на 1 А за 1 с в ньому виникає ЕРС самоіндукції, яка дорівнює 1 В

Д Робота в 1 Дж із переміщення заряду в 1 Кл на ділянці кола

 

 

16. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями цих понять.

1 Правило Ленца

2 Самоіндукція

3 Вихрове поле

4 Індукційний струм

 

А Електричне поле, породжуване змінним магнітним полем

Б Виникає в замкненому контурі в разі зміни магнітного потоку через площу контуру

В Виникнення ЕРС індукції в контурі в разі зміни сили струму в цьому самому контурі

Г Індукційний струм має такий напрямок, що утворене ним магнітне поле прагне скомпенсувати ту зміну магнітного потоку, яка викликала цей струм

Д Виникає в замкненому контурі в разі зміни електричного поля

 

 

У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

 

17. Яку довжину активної частини повинен мати провідник, щоб у разі переміщення його зі швидкістю 15 м/е перпендикулярно до вектора магнітної індукції, яка дорівнює 0,4 Тл, у ньому виникала ЕРС індукції З В? Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________

 

18. Прямолінійний провідник з активною довжиною 0,7 м перетинає однорідне магнітне поле під кутом 30° зі швидкістю 10 м/с. Визначте індукцію магнітного поля, якщо ЕРС, яка виникає в провіднику, дорівнює 4,9 В. Відповідь наведіть у теслах.

Відповідь:___________________________________

 

19. В обмотці котушки з індуктивністю 0,6 Гн сила струму дорівнює 5 А. Визначте густину енергії магнітного поля котушки, якщо її об'єм 150 см3. Відповідь наведіть у кілоджоулях на кубічний метр.

Відповідь: ___________________________________

 

20. У котушці індуктивністю 250 мГн за 5 мс сила струму зросла на 10 А. Визначте ЕРС самоіндукції, яка виникла в котушці. Відповідь наведіть у сотнях вольт.

Відповідь: ___________________________________

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.