Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

3. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ

3.1. КОЛИВАЛЬНИИ КОНТУР. ВІЛЬНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ


Електромагнітні коливання — це коливання електричного заряду (q), сили струму (I), напруги (U), пов’язані з ними коливання напруженості електричного поля ( ) та індукції магнітного поля ( ), а також самостійні коливання і в електромагнітній хвилі.

Збудниками електромагнітних коливань є електричні заряди, що рухаються з прискоренням.

Електричні коливання — це коливання q, І та U.

Гармонічні електромагнітні коливання виникають у коливальному контурі.

Коливальний контур — це електричне коло, яке складається з конденсатора, замкненого на котушку індуктивності. Такий контур називається замкненим, оскільки майже не випромінює енергії в простір. Контур називають Ідеальним, якщо його активний опір R → 0.

При наданні конденсатору заряду д виникає електричне поле , а на його пластинах — різниця потенціалів φ 1 - φ 2 = U. Виникає струм, який збільшується поступово, оскільки його збільшенню протидіє вихрове електричне поле, що виникає внаслідок збільшення магнітного потоку котушки. Струм зростає, поки вся енергія електричного поля конденсатора не перейде в енергію магнітного поля котушки. З цього моменту струм у колі продовжує протікати внаслідок самоіндукції, перезаряджаючи конденсатор і створюючи між його пластинами зростаюче електричне поле, яке заважає протіканню струму. Струм зменшується поступово, оскільки його підтримує вихрове електричне поле, що виникає внаслідок зменшення магнітного поля котушки. Струм припиняється, коли вся енергія магнітного поля котушки перейде в енергію електричного поля конденсатора. Потім процес повторюється.

Якщо проводити аналогію між електромагнітними коливаннями в контурі й механічними коливаннями математичного маятника, то q — аналог х, Wc л — аналог Е n, W маг — аналог Ек (рис. 14, а—г).

Рис. 14


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити