Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

6. ОПТИКА

6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА


Світло — це електромагнітні хвилі високої частоти, що випромінюються атомами речовини, а також частинками, які мають електричний заряд і рухаються з величезним прискоренням.

6.1.1. МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА


Світлові хвилі за їхньою частотою (довжиною хвилі у вакуумі) і сприйманням органами зору людини поділяються на видиме випромінювання, інфрачервоні та ультрафіолетові промені.

λ у вакуумі:

видиме випромінювання: 0,76 мкм — 0,4 мкм;

інфрачервоні промені: 0,76 мкм — 1 мм;

ультрафіолетові промені: 0,4 мкм — 10 нм.

Світло однієї певної частоти (довжини хвилі) називається монохроматичним світлом.

На межі поділу двох середовищ світло частково відбивається, а частково заломлюється, переходячи в інше середовище.

Заломлення світла — це зміна напряму його поширення відповідно до зміни швидкості поширення. Середовище, яке більшою мірою гальмує поширення світла (υ < с), називається середовищем оптично більшої густини.

Відношення швидкості поширення світла у вакуумі до швидкості світла в даному середовищі називається абсолютним показником заломлення середовища:

Відносний показник заломлення:

Із збільшенням кута відбивання світла збільшується частка світлової енергії, яка відбивається, і зменшується частка світлової енергії, що переходить в інше середовище.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити