Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

6. ОПТИКА

6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА

6.1.7. ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА


Електромагнітна світлова хвиля називається природною (неполяризованою), оскільки вздовж променя коливання і відбувається у всіх площинах, перпендикулярних до напряму променя (рис. 39, а).

Виділення коливань і в певних площинах, перпендикулярних до променя, називається поляризацією світла, а хвилі називаються плоскополяризованими. Пристрій, який перетворює природне світло в поляризоване, називається поляризатором (рис. 39, б). Поляризатором є кристал турмаліну, який пропускає світло з коливаннями і тільки в певних площинах, перпендикулярних до осі кристала.


Рис. 39


Виявляється поляризація за допомогою аналізатора (другого кристала турмаліну).

Якщо осі кристалів розташовані взаємно перпендикулярно, світло не проходить.

При відбиванні й заломленні світла відбувається часткова поляризація світла — коливання і в одній площині перевищують коливання в інших площинах.

Тангенс кута падіння світлової хвилі, при якому відбувається максимальна часткова поляризація заломленого променя, дорівнює абсолютному показнику заломлення відбивного середовища (закон Брюстера):

Поляризація світла — важливий доказ поперечності світлових хвиль, їхньої електромагнітної природи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити