Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

 

6. ОПТИКА

 

6.2. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

 

6.2.3. ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА

 

Закони заломлення світла

1. Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр, опущений у точку падіння променя, лежать в одній площині (рис. 46).

 

 

Рис. 46

 

2. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення світла є величина стала, яка дорівнює відносному показнику заломлення двох середовищ (середовища, куди світло переходить, і середовища, з якого падає):

Наслідок: промені заломлений і падаючий взаємно обернені. Показник заломлення середовища відносно вакууму називається абсолютним показником заломлення середовища:

При переході світла із оптично більш густого середовища в оптично менш густе кут заломлення більший за кут падіння.

Повне відбивання світла

При падінні світла з оптично більш густого середовища на межу поділу з оптично менш густим середовищем, коли кут заломлення має стати 90° світло повністю відбивається і вже не заломлюється. Мінімальний кут падіння, за якого відбувається повне відбивання світла, називається граничним кутом повного відбивання (α0). Повне відбивання світла відбувається, коли кут падіння променя, що падає на межу з оптично менш густим середовищем, α0 (рис. 47):

 

 

Рис. 47

 

Для алмазу а0 24 . Діамант — це алмаз, який оброблений (огранований) таким чином, щоб для максимально можливої кількості променів світла, що на нього впали, відбулося повне відбивання світла — світова «гра» діаманта.

Причина міражів — у повному відбиванні світла від оптично менш густих шарів нагрітого повітря, які містяться поблизу розігрітої Сонцем поверхні Землі.

Повне відбивання світла використовують у світловоді. Світловод — це пучки прозорих гнучких ниток. їх використовують для передавання світла і зображення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити