Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

6. ОПТИКА

6.2. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

6.2.3. ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА


Закони заломлення світла

1. Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр, опущений у точку падіння променя, лежать в одній площині (рис. 46).Рис. 46


2. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення світла є величина стала, яка дорівнює відносному показнику заломлення двох середовищ (середовища, куди світло переходить, і середовища, з якого падає):

Наслідок: промені заломлений і падаючий взаємно обернені. Показник заломлення середовища відносно вакууму називається абсолютним показником заломлення середовища:

При переході світла із оптично більш густого середовища в оптично менш густе кут заломлення більший за кут падіння.

Повне відбивання світла

При падінні світла з оптично більш густого середовища на межу поділу з оптично менш густим середовищем, коли кут заломлення має стати 90° світло повністю відбивається і вже не заломлюється. Мінімальний кут падіння, за якого відбувається повне відбивання світла, називається граничним кутом повного відбивання (α 0). Повне відбивання світла відбувається, коли кут падіння променя, що падає на межу з оптично менш густим середовищем, ≥ α 0 (рис. 47):Рис. 47


Для алмазу а0 ≈ 24 . Діамант — це алмаз, який оброблений (огранований) таким чином, щоб для максимально можливої кількості променів світла, що на нього впали, відбулося повне відбивання світла — світова «гра» діаманта.

Причина міражів — у повному відбиванні світла від оптично менш густих шарів нагрітого повітря, які містяться поблизу розігрітої Сонцем поверхні Землі.

Повне відбивання світла використовують у світловоді. Світловод — це пучки прозорих гнучких ниток. їх використовують для передавання світла і зображення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити