Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

6. ОПТИКА

6.2. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

6.2.6. ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ


Оптичні прилади, що збільшують кут зору на розглядуваний предмет:

— лупа, мікроскоп — на мікрооб’єкти;

— бінокль, телескоп — на віддалені предмети.

Лупа — збиральна лінза з певною фокусною відстанню f; предмет розташовують відразу за фокусом (d = f):

Застосовують лупи, що дають збільшення від 2,5 до 25 разів.

Фотоапарати, проекційні апарати — це прилади для отримання дійсних зображень: фотоапарати — зменшеного, проекційні апарати — збільшеного.

Об’єктиви — системи із кількох лінз, які компенсують аберації, тому об’єктиви еквівалентні тонким лінзам.

Зображення у фотоапараті (рис. 52, а): предмет розташований далеко за фокусом об’єктива (d » f), зображення — одразу за фокусом (d 1 ≈ f), дійсне, обернене. У цій площині розміщують фотоплівку (фотопластинку).

Зображення в проекційному апараті (рис. 52, б): предмет П розміщений відразу за фокусом об’єктива (d » f), зображення 3 — далеко за 2f, дійсне, збільшене, обернене. Між просвічуваним предметом і джерелом світла І розташований конденсор К, який збільшує світловий потік від джерела світла на предмет і перетворює пучок світла, який розходиться від джерела, в паралельний пучок, що рівномірно освітлює предмет П. Зображення 3 на екрані утворюється за допомогою об’єктива.


Рис. 52


Мікроскоп — прилад, який складається з двох основних оптичних систем: об’єктива (об.) і окуляра (ок.). Об’єктив створює збільшене зображення, а окуляр збільшує кут зору на це зображення (рис. 53, а).

Δ — відстань між фокусами об’єктива та окуляра:

Збільшення мікроскопа дорівнює добутку збільшення окуляра на збільшення об’єктива. Сучасні оптичні мікроскопи дають збільшення до 1500—2000 разів.

Телескоп (зорова труба Кеплера) — прилад для збільшення кута зору на віддалені предмети (рис. 53, б):

Залежно від будови телескопи поділяють на телескопи-рефрактори і телескопи-рефлектори. У телескопі-рефракторі збільшення кута зору досягається за допомогою системи лінз, а головною частиною телескопа-рефлектора є параболічне дзеркало.


Рис. 53


Бінокль призмовий — це зорова труба Кеплера, між об’єктивом і окуляром якої розташовані дві взаємно перпендикулярні призми повного відбивання, що збільшують оптичну базу об’єктива (f о6) і перевертають хід променів у двох взаємно перпендикулярних площинах. У трубці Кеплера спостерігається обернене зображення, а в біноклі — пряме.

Кутове збільшення (γ) — це відношення лінійних розмірів зображення на сітківці, отримуваного озброєним оком (h), до лінійних розмірів зображення цього самого предмета, що розташований на відстані найкращого зору при неозброєному оці (h 0) (рис. 54):

У випадку дуже малих кутів


Рис. 54Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити