Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.


1. Як називається рух, за якого траєкторія руху тіла повторюється через однакові проміжки часу?


2. Хлопчик, який гойдається на гойдалці, проходить положення рівноваги 30 разів за хвилину. Якою є частота коливань?


3. Під час вільних коливань кулька на нитці проходить шлях від лівого крайнього положення до положення рівноваги за 0,2 с. Яким є період коливань кульки?


4. Якою приблизно є швидкість поширення звукових хвиль у повітрі?


5. Якою приблизно є найвища частота звуку, чутного для людини?


6. Тягарець, що коливається на пружині, здійснив 16 коливань за 4 с. Яким є період коливань тягарця?


7. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. На рисунку наведено залежність її координати від часу. Чому дорівнює амплітуда коливань?


8. На рисунку зображено поперечну хвилю в певний момент часу. Як напрямлена швидкість у точці С?


9. На рисунку зображено поперечну хвилю в певний момент часу. Як напрямлені швидкості в точках А і В?


А Швидкість точки А напрямлена вниз, точки В — угору

Б Швидкість точки А напрямлена вниз, точки В — униз

В Швидкість точки А напрямлена вгору, точки В - угору

Г Швидкість точки А напрямлена вниз, точки В — ліворуч


10. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання вздовж осі Ох. Залежність координати цієї точки від часу має вигляд х = 0,15sin 10πt. Усі величини задані в СІ. Якою є частота коливань?


11. Важкий тягарець, підвішений на легкій невагомій нитці завдовжки 3,6 м, розгойдують періодичними слабкими поштовхами. Знайдіть період коливань.


12. Тягарець масою 200 г здійснює коливання на пружині із жорсткістю 720 Н/м. Амплітуда коливань дорівнює 5 см, Якою є максимальна кінетична енергія тягарця?


13. Від кинутого якоря поверхнею озера побігла хвиля з частотою 2 Гц. Швидкість хвилі 1 м/с. Чому дорівнює довжина хвилі?


14. Два маятники, довжини яких відрізняються на 11 см, у тому самому місці Землі за якийсь час здійснюють коливання. Один маятник — 30 коливань, другий - 36. Знайдіть довжину кожного з маятників.


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються коливань та хвиль, і самими формулами.

1 Період коливань математичного маятника

2 Період коливань тягарця на пружині

3 Швидкість хвилі

4 Циклічна частота16. Установіть відповідність між фізичними поняттями і їхніми властивостями.

1 Гучність звуку

2 Висота звуку

3 Тембр звуку

4 Акустичний резонанс


А Визначається частотою звукової хвилі

Б Визначається наявністю частот, кратних основній частоті звуку

В Визначається амплітудою звукової хвилі

Г Різке зростання амплітуди коливань

Д Визначається наявністю обертонів — їхніми частотами й амплітудамиУ завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)


17. У нерухомому ліфті висить маятник із періодом коливань Т1 =1 с. З яким прискоренням рухається ліфт, якщо період коливань цього маятника став дорівнювати Т2= 1,1 с? Відповідь наведіть у метрах на секунду у квадраті.

Відповідь:___________________________________


18. Визначте прискорення вільного падіння на Місяці, якщо маятниковий годинник іде на його поверхні у 2,46 разу повільніше, ніж на Землі. Відповідь наведіть у метрах на секунду у квадраті.

Відповідь:___________________________________


19. Тягарець масою 400 г здійснює коливання на пружині жорсткістю 250 Н/м. Амплітуда коливань 15 см. Знайдіть повну механічну енергію коливань і найбільшу швидкість. Відповідь наведіть у джоулях і метрах на секунду.

Відповідь:___________________________________


20. Період коливання частинок води дорівнює 2 с, а відстань між суміжними гребенями хвиль 6 м. Визначте швидкість поширення цих хвиль. Відповідь наведіть у метрах на секунду.

Відповідь:______________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити