Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1.2. ПОСТУЛАТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛОРЕНЦА


1. Усі закони фізики в усіх інерційних системах відліку однакові (принцип відносності Ейнштейна).

2. Швидкість світла у вакуумі (с) не залежить від швидкості руху джерела, тобто с однакова в усіх інерційних системах відліку (с — інваріант).

Відповідно до постулатів СТВ між координатами х та х' і часом t та t' у двох інерційних системах відліку існують співвідношення, які називаються перетвореннями Лоренца:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити