Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

2. СВІТЛОВІ КВАНТИ

2.5. КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ


У явищі світлового тиску наочно виявляється корпускулярно-хвильовий дуалізм (двоякість) світла.

Світло має хвильові властивості (інтерференція, дифракція, поляризація світла), а з другого боку, світло — це потік фотонів — квантів, які є частинками.

Світловий тиск якісно і кількісно пояснюється як квантовими, так хвильовими властивостями світла.

Енергія фотона прямо пропорційна частоті світла.

При малих частотах переважають хвильові властивості, при великих частотах — квантові властивості світла.

Квантові і хвильові властивості світла взаємно доповнюють одна одну і відображають взаємопов’язані закономірності поширення світла та його взаємодію з речовиною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити