Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

3.1. ПЛАНЕТАРНА МОДЕЛЬ АТОМА РЕЗЕРФОРДА


Резерфорд на підставі спостережень за розсіюванням α -частинок при проходженні їх через золоту фольгу обґрунтував модель атома (рис. З, а, б).


Планетарна (ядерна) модель атома Резерфорда

Атом складається з ядра, яке займає дуже малий об’єм порівняно з об’ємом атома. Навколо нього по певних орбітах рухаються електрони (рис. З, в).

Лінійні розміри ядра 10-15— 10-14 м;

лінійні розміри атома 10-10 м.Рис. 3


Маса електронів, які обертаються навколо ядра, значно менша від маси ядра, тобто майже вся маса атома зосереджена в ядрі атома.

Маса ядра атома Гідрогену (протона) у 1840 разів більша за масу електрона.

Електричний заряд ядра позитивний і дорівнює за чисельним значенням негативному заряду усіх електронів, що обертаються навколо ядра, внаслідок чого атом електрично нейтральний.

Кількість електронів (e) в атомі дорівнює кількості протонів (р) в ядрі і збігається з порядковим номером (атомним номером) Z атома в періодичній системі Менделєєва.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити