Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

3.2. ПОСТУЛАТИ БОРА. БОРІВСЬКІ ОРБІТИ


Постулати Бора

1. Електрони в атомах рухаються по орбітах визначеного радіуса, які називаються стаціонарними (або дозволеними). Момент імпульсу електронів, які рухаються стаціонарними орбітами, кратний величині

де n = 1, 2, 3 ... — головне квантове число.

2. Рух електрона по стаціонарній орбіті не супроводжується випромінюванням або поглинанням енергії.

3. При переході з однієї стаціонарної орбіти з енергією Е n на іншу з енергією Е m випромінюється або поглинається квант енергії hν:

Теорія Бора описує атом Гідрогену, ізотопи Гідрогену і воднеподібні іонізовані атоми, тобто атоми з одним електроном, що обертається навколо ядра.

Значення повної енергії електрона в атомі складається із суми потенціальної енергії притягання електрона до ядра і кінетичної енергії обертання його навколо ядра:

Енергетичний рівень атома:

Орбіта електрона в атомі (борівська орбіта) — це геометричне місце точок, у яких імовірність знаходження електрона найбільша, бо електрон в атомі виявляє як корпускулярні властивості, так і хвильові.

Радіус борівської орбіти збільшується в міру того, як віддаляється від ядра:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити