Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

СТРУКТУРА ТЕСТУ ТА ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Цього року загальна кількість завдань тесту становить 36. Зміст тесту має відповідати Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.2008 р. № 865).

Специфікація тесту з фізики для ЗНО 2011 року передбачає наявність у тесті завдань, характеристику яких наведено далі.

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив у бланку правильний варіант відповіді, і оцінюється 0 або 1 тестовим балом.

Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них е правильний; в) не позначено жодного варіанта відповіді взагалі.

2. Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). При виконанні завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами, — утворити логічні пари.

Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д) у бланку відповідей навпроти кожної цифри (від 1 до 4), і оцінюється 0 або 1, 2, 3, 4 тестовими балами.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог задачі. Завдання з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання всіх завдань тесту, — 55.

Слід зазначити, що згідно з базовими принципами композиції завдань у тесті з фізики завдання в межах кожної з форм розташовані за тематичними блоками.

Кількість завдань у кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання механіки, електродинаміки тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити