Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.2. СИЛИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ


Сили молекулярної взаємодії є силами притягання й відштовхування, залежать від відстані між молекулами і виникають унаслідок взаємодії електричних зарядів, які входять до їх складу. Ці сили є короткодіючими.

Графік залежності сили молекулярної взаємодіїв від відстані між молекулами для найпростіших молекул зображений на рис. 2.

Якщо r = r 0 = dM (dM —діаметр молекули), молекули перебувають у рівновазі.

Якщо r< r 0, переважають сили відштовхування.


Рис. 2


Якщо 10r 0 > r> r 0, переважають сили притягання.

Якщо r = 10 r 0, сили притягання мізерно малі, так що ними можна знехтувати. Отже, відстань дії молекулярних сил близько ~ 10-9 м.

Найпростіші молекули — це одно-, триатомні молекули, які можна уявити як кульку певного діаметра d о≈ 10-10 м.

Молекула — найменша стійка частинка речовини, яка зберігає її основні хімічні властивості. Вона складається з атомів однакових або різних хімічних елементів, наприклад Н2, NаСl, С 6Н 12O 6.

Сукупність молекул зберігає фізичні властивості речовини.

Речовина є те, із чого складається фізичне тіло.

Атом — найменша частинка речовини, яка не ділиться при хімічних реакціях, наприклад Н, Na, Сl, С, О.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити