Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

 

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

1.2. СИЛИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

 

Сили молекулярної взаємодії є силами притягання й відштовхування, залежать від відстані між молекулами і виникають унаслідок взаємодії електричних зарядів, які входять до їх складу. Ці сили є короткодіючими.

Графік залежності сили молекулярної взаємодії в від відстані між молекулами для найпростіших молекул зображений на рис. 2.

Якщо r = r0 = dM (dM —діаметр молекули), молекули перебувають у рівновазі.

Якщо r < r0, переважають сили відштовхування.

 

Рис. 2

 

Якщо 10r0 > r > r0, переважають сили притягання.

Якщо r = 10 r0, сили притягання мізерно малі, так що ними можна знехтувати. Отже, відстань дії молекулярних сил близько ~ 10-9 м.

Найпростіші молекули — це одно-, триатомні молекули, які можна уявити як кульку певного діаметра dо 10-10 м.

Молекула — найменша стійка частинка речовини, яка зберігає її основні хімічні властивості. Вона складається з атомів однакових або різних хімічних елементів, наприклад Н2, NаСl, С6Н12O6.

Сукупність молекул зберігає фізичні властивості речовини.

Речовина є те, із чого складається фізичне тіло.

Атом — найменша частинка речовини, яка не ділиться при хімічних реакціях, наприклад Н, Na, Сl, С, О.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити