Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.4. МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ


Один моль — кількість речовини, у якій міститься стільки ж молекул або атомів, скільки в Карбоні12 6С масою 0,012 кг.

Стала Авогадро (N А) — число атомів або молекул в 1 молі будь-якої речовини:

Згідно із законом Авогадро 1 моль ідеального газу займає за нормальних умов

об’єм

Кількість речовини (υ) дорівнює відношенню числа молекул (N) у даному тілі до сталої Авогадро (NA ), тобто до числа молекул в 1 молі речовини:

Одиниця кількості речовини — 1 моль.

Маса одного моля речовини називається молярною масою:

або

Одиниця молярної маси — 1 кг/моль.

Маса молекули (в кг) виражена через молярну масу:

Маса тіла (в кг) виражена через масу однієї молекули і число молекул:

Кількість речовини (в молях) дорівнює відношенню маси речовини до її молярної маси:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити