Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

 

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

1.7 СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ ТЕПЛОВОГО РУХУ ОДНОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ. ДОСЛІД ШТЕРНА

 

Середня швидкість теплового руху одноатомних молекул:

- універсальна газова стала, що дорівнює добутку сталої Больцмана і сталої Авогадро:

Дослід Штерна (1920) дає змогу визначити середню швидкість руху молекул експериментально за формулою

де n — частота обертання циліндрів;

Rв — радіус більшого циліндра;

RА — радіус меншого циліндра;

S — ширина розмитості смуги срібла.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити