Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.7 СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ ТЕПЛОВОГО РУХУ ОДНОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ. ДОСЛІД ШТЕРНА


Середня швидкість теплового руху одноатомних молекул:

- універсальна газова стала, що дорівнює добутку сталої Больцмана і сталої Авогадро:

Дослід Штерна (1920) дає змогу визначити середню швидкість руху молекул експериментально за формулою

де n — частота обертання циліндрів;

R в — радіус більшого циліндра;

R А — радіус меншого циліндра;

S — ширина розмитості смуги срібла.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити