Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.2. ОПЕРАЦІЇ З ВЕКТОРНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ


Вектор — напрямлений відрізок. Векторні величини мають числове значення (модуль), напрям, точку прикладання (рис. 3).

Рис. З


Проекція вектора на вісь Ох — довжина відрізка, який сполучає проекцію початку вектора на вісь Ох з проекцією кінця вектора на ту саму вісь. Вона дорівнює добутку модуля

цього вектора на косинус кута між напрямом осі та вектора.

Проекція вектора може бути додатною, від’ємною і дорівнювати нулю.

Якщо кут між напрямом вектора і віссю гострий, то (рис. 4, а).

Якщо кут між напрямом вектора і віссю тупий, то (рис. 4, б).

Якщо кут між напрямом вектора і віссю прямий (рис. 4, в).

Модуль векторної величини можна визначити через проекції вектора на осі Ох і Оу (рис. 4, г):


Рис. 4

При множенні векторної величини на скаляр одержуймо вектор, колінеарний даному:

Додавання векторів за правилом трикутника: паралельним перенесенням суміщується початок другого вектора з кінцем першого, початок третього з кінцем другого і т. д.; тоді сума векторів — це вектор, що сполучає початок першого вектора з кінцем останнього.

На рис. 5, а зображено додавання двох векторів за правилом трикутника:

на рис. 5, б — додавання трьох векторів за правилом трикутника:


Рис. 5


Додавання векторів за правилом паралелограма: паралельним перенесенням суміщуються початки двох векторів; тоді сума векторів — діагональ, побудована на цих векторах як на сторонах паралелограма.

На рис, 6, а показано додавання двох векторів за правилом паралелограма, на рис. 6, б — додавання трьох векторів за правилом паралелограма.

Рис. 6


Віднімання векторів за правилом трикутника: суміщуються початки двох векторів; тоді різниця векторів — це вектор, що з’єднує їхні кінці. Він напрямлений у бік зменшуваного вектора.

На рис. 7 показано віднімання двох векторів за правилом трикутника:Рис. 7


Проекція суми векторів на координатну вісь дорівнює сумі проекцій складових векторів на ту саму вісь (рис. 8):


Рис. 8


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити