Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

3. ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ

3.2. НАСИЧЕНА І НЕНАСИЧЕНА ПАРА


Пара, яка перебуває в динамічній (рухомій) рівновазі зі своєю рідиною, називається насиченою парою.

Динамічна рівновага настає тоді, коли швидкість пароутворення стає однаковою зі швидкістю конденсації. Якщо випаровування переважає над конденсацією — пара ненасичена.

Графік залежності тиску від температури для насиченої і ненасиченої пари зображений на рис. 11, а.

АВ — насичена пара; залежність р від Т нелінійна, оскільки від Т залежить концентрація молекул насиченої пари.

ВС — ненасичена пара, або ідеальний газ;

Графік залежності густини рідини та її насиченої пари від температури зображений на рис. 11, б.


Рис. 11


Криві зливаються, якщо Т = Тк,де Тк — критична температура.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити