Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

5. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

5.2. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ


Див. розділ «Механіка», п. 2.2.2.

5.2.1. ДІАГРАМА РОЗТЯГУ ТВЕРДИХ ТІЛ


Діаграма показана на рис. 20.


Рис. 20


Ділянка ОА: при малих деформаціях напруга о прямо пропорційна відносному подовженню є. Виконується закон Гука: Деформація пружна.

Ділянка АВ: закон Гука не виконується, але деформація пружна. Максимальна напруга, за якої ще не виникає помітна залишкова деформація, називається межею пружності σ пруж.

Ділянка ВС: пластична деформація.

Ділянка СD: ділянка плинності матеріалу. Видовження відбувається практично без збільшення навантаження.

Ділянка DЕ: зміцнення матеріалу: видовження відбувається при значному збільшенні навантаження.

При досягненні максимального значення механічної напруги σ м . м. (межа міцності) матеріал розтягується без збільшення зовнішнього навантаження до самого зруйнування в точці К.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити