Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.4. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

1.4.1. РІВНОМІРНИЙ РУХ


Прямолінійним рівномірним рухом називають рух, при якому тіло (матеріальна точка) за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакове переміщення, або рух зі сталою швидкістю вздовж прямої:

Рівняння рівномірного прямолінійного руху тіла

Рівняння руху в скалярному вигляді:

Якщо тіло рухається вздовж осі Ох, то якщо проти — то

Проекція переміщення при рівномірному прямолінійному русі:

Графік проекції переміщення при рівномірному прямолінійному русі зображений на рис. 10, а.

Графік проекції швидкості рівномірного прямолінійного руху зображений на рис. 10, б.Рис. 10


Геометричне тлумачення переміщення

За графіком швидкості можна визначити проекцію переміщення як площу фігури, обмежену графіком швидкості, віссю часу та двома ординатами, що відповідають початковому і кінцевому значенням часу. Це твердження є справедливим і для рівноприскореного прямолінійного руху.

Графік рівномірного прямолінійного руху зображений на рис. 11.


Рис. 11


Миттєва швидкість тіла — швидкість тіла в даний момент часу в даній точці траєкторії:

Середня швидкість — це величина, яка дорівнює відношенню переміщення до часу, протягом якого воно відбулося:

Середня шляхова швидкість — величина, яка дорівнює відношенню шляху до часу, за який він пройдений:

При прямолінійному однонапрямленому русі середня шляхова швидкість дорівнює модулю середньої швидкості:

При рівноприскореному прямолінійному русі модуль середньої швидкості визначається за формулою

Одиниця швидкості — метр за секунду (1 м/с):

Метр за секунду дорівнює швидкості прямолінійного рівномірного руху точки, при якому точка переміщується за 1 с на 1 м.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити