Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

 

6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

 

6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

 

6.1.2. РОБОТА ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ. ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ

 

Термодинамічна робота виконується тілами при зміні їхнього об’єму.

Оскільки тверді й рідкі тіла при нагріванні розширюються незначною мірою, то незначною є і виконувана ними термодинамічна робота. Роботу в термодинаміці може виконувати лише газ, який значно змінює свій об’єм при нагріванні.

Робота ідеального газу при ізобарному процесі:

Робота ідеального газу при ізотермічному процесі:

Геометричне тлумачення роботи газу:

Робота газу чисельно дорівнює площі фігури, обмеженої графіком залежності р від V, віссю V та ординатами початкового (рис. 22, а) і кінцевого стану (рис. 22, б).

 

Рис. 22

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити