Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

 

6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

 

6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

 

6.1.5. ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ РЕЧОВИНИ

 

Питома теплоємність речовини (с) — це величина, яка чисельно дорівнює кількості теплоти, що отримує або віддає 1 кг речовини при зміні її температури на 1 К:

Одиниця питомої теплоємності — джоуль на кілограм-кельвін:

Кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання тіла і яка виділяється при охолодженні тіла, обчислюється за формулами:

при нагріванні:

при охолодженні:

де tn і tк — відповідно початкова і кінцева температура.

Питома теплоємність речовини залежить від виду речовини, її агрегатного стану та інтервалу температур, у якому проходить теплопередача.

Рідкі й тверді речовини розширюються при нагріванні незначною мірою, їхні питомі теплоємності за сталого об’єму й сталого тиску залишаються сталими і наведені в таблицях.

Якщо нагрівати газ за сталою об’єму, його молярну теплоємність (СV) і питому теплоємність (сV) можна обчислити за формулами:

де М — молярна маса речовини.

Якщо нагрівати газ за сталого тиску, його молярну теплоємність (Ср) і питому теплоємність (ср) можна обчислити за формулами:

Молярна теплоємність речовини — величина, яка визначається кількістю теплоти, необхідної для нагрівання 1 моля речовини на 1 К.

Одиниця молярної теплоємності — джоуль на моль-кельвін:

Для калориметричних вимірювань використовується прилад — калориметр. Найпростіший калориметр являє собою посудину з покришкою, яка має форму склянки. Посудину ставлять на пробкову підставку, вміщену в іншу, більшу, посудину, так, що між ними залишається шар повітря, який є теплоізолятором.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити