Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

6.1.7. ЗМІНЮВАННЯ АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ


Процес перетворення твердого кристалічного тіла на рідину називається плавленням; процес перетворення рідини на тверде кристалічне тіло — кристалізацією.

Питома теплота плавлення (кристалізації) (λ) — це величина, яка чисельно дорівнює кількості теплоти, необхідної для перетворення 1 кг кристалічної речовини за температури плавлення на рідину тієї самої температури:

При кристалізації тіла виділяється така сама кількість теплоти, яка була витрачена на його плавлення.

Питома теплота пароутворення (конденсації) (L) - це величина, яка чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно витратити для перетворення 1 кг рідини на пару за незмінної температури:

Одиниця питомої теплоти плавлення і пароутворення — «джоуль на кілограм» (Дж/кг).

При конденсації пари у рідину виділяється така сама кількість теплоти, яка була витрачена на її випаровування.

Внутрішня енергія тіла змінюється при нагріванні або охолодженні, пароутворенні або конденсації, плавленні або кристалізації. У всіх випадках тілу передається або від нього віднімається деяка кількість теплоти.

Графік залежності температури від часу для кристалічного тіла при зміні його агрегатного стану (т. т. → р. → п.) зображений на рис. 23.Рис. 23


Наприклад, лід → вода → водяна пара при нормальному атмосферному тиску:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити