Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

 

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь

 

1. У балоні міститься 6 моль газу. Скільки молекул цього газу міститься в балоні?

 

2. У балоні міститься 3∙1023 молекул газу. Яка кількість речовини міститься в балоні?

 

3. У результаті нагрівання газу середня кінетична енергія теплового руху його молекул збільшилась у 2 рази. Як змінилася при цьому абсолютна температура газу?

 

4. Середня квадратична швидкість молекул ідеального газу зменшилась у 3 рази, а концентрація лишилася незмінною. Як змінився тиск газу?

 

5. У двох посудинах за однакової температури містяться азот N2 і водень Н2. Гази можна вважати ідеальними. Яким співвідношенням пов’язані середні кінетичні енергії молекул цих газів

 

6. На рисунку подано графік залежності тиску даної маси ідеального газу від об’єму. Яка з ділянок графіка відповідає ізобарному процесові?

 

7. На рисунку подано графік залежності тиску даної маси ідеального газу від температури. Яка з ділянок графіка відповідає ізотермічному процесові?

 

8. На діаграмі V, Т зображено точки, що відповідають трьом станам даної маси ідеального газу. У якому зі станів газ матиме найменший тиск?

 

9. Тиск даної маси ідеального газу збільшився у 2 рази, а його абсолютна температура зменшилась у 4 рази. Як змінився при цьому об’єм газу?

 

10. Унаслідок стиснення певної кількості газу його об'єм зменшився у 2 рази, а тиск збільшився у 2 рази. Як змінилася при цьому абсолютне температура газу?

 

11. Азот масою 300 г за температури 7 °С чинить на стінки посудини тиск, який дорівнює 8,3 104 Па. Чому дорівнює об'єм газу?

 

12. Кисень міститься в посудині об’ємом 0,4 м“ під тиском 8,3 ∙ 105 Па і за температури 47 °С. Чому дорівнює маса кисню?

 

13. Певний газ за температури 91 °С і тиску 800 кПа має густину 5,4 кг/м3. Газ можна вважати ідеальним. Визначте молярну масу газу.

 

14. Ідеальний газ переведено зі стану 1 у стан 2 (див. рисунок). Як змінювався тиск газу?

 

Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.

 

15. Установіть відповідність між назвами формул, шо стосуються молекулярно-кінетичної теорії, і власне формулами.

1 Рівняння Клапейрона

2 Рівняння Менделєєва—Клапейрона

3 Середня кінетична енергія поступального руху молекул

4 Середня квадратична швидкість молекул

 

 

16. Установіть відповідність між означеннями та формулюваннями фізичних законів назвами величин або законів.

1 За однакових температури й тиску в рівних об’ємах різних газів міститься однакова кількість молекул

2 Модель реального газу, у якій нехтують розмірами молекул газу та їхньою взаємодією між зіткненнями

3 Кількість речовини, що містить стільки ж молекул, скільки атомів Карбону міститься в 12 г вуглецю

4 Кількість молекул в одному молі

 

А Один моль

Б Закон Авогадро

В Ідеальний газ

Г Температура

Д Стала Авогадро

 

У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді).

 

17. Який об’єм займають 100 моль ртуті? Відповідь наведіть у кубічних дециметрах.

Відповідь;___________________________________

 

18. Яка кількість речовини (у молях) міститься в алюмінієвій деталі масою 5,4 кг? Відповідь наведіть у молях.

Відповідь:___________________________________

 

19. Визначте густину кисню, якщо тиск дорівнює 1,3∙105 Па, а середня квадратична швидкість його молекул 1,4∙103 м/с. Відповідь наведіть у кілограмах на кубічний метр.

Відповідь:___________________________________

 

20. За якої температури середня квадратична швидкість молекул вуглекислого газу СО2 дорівнює 400 м/с? Відповідь наведіть у кельвінах.

Відповідь:___________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити