Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь


1. У балоні міститься 6 моль газу. Скільки молекул цього газу міститься в балоні?


2. У балоні міститься 3∙1023 молекул газу. Яка кількість речовини міститься в балоні?


3. У результаті нагрівання газу середня кінетична енергія теплового руху його молекул збільшилась у 2 рази. Як змінилася при цьому абсолютна температура газу?


4. Середня квадратична швидкість молекул ідеального газу зменшилась у 3 рази, а концентрація лишилася незмінною. Як змінився тиск газу?


5. У двох посудинах за однакової температури містяться азот N 2 і водень Н 2. Гази можна вважати ідеальними. Яким співвідношенням пов’язані середні кінетичні енергії молекул цих газів


6. На рисунку подано графік залежності тиску даної маси ідеального газу від об’єму. Яка з ділянок графіка відповідає ізобарному процесові?


7. На рисунку подано графік залежності тиску даної маси ідеального газу від температури. Яка з ділянок графіка відповідає ізотермічному процесові?


8. На діаграмі V, Т зображено точки, що відповідають трьом станам даної маси ідеального газу. У якому зі станів газ матиме найменший тиск?


9. Тиск даної маси ідеального газу збільшився у 2 рази, а його абсолютна температура зменшилась у 4 рази. Як змінився при цьому об’єм газу?


10. Унаслідок стиснення певної кількості газу його об'єм зменшився у 2 рази, а тиск збільшився у 2 рази. Як змінилася при цьому абсолютне температура газу?


11. Азот масою 300 г за температури 7 °С чинить на стінки посудини тиск, який дорівнює 8,3 ∙ 104 Па. Чому дорівнює об'єм газу?


12. Кисень міститься в посудині об’ємом 0,4 м“ під тиском 8,3 ∙ 105 Па і за температури 47 °С. Чому дорівнює маса кисню?


13. Певний газ за температури 91 °С і тиску 800 кПа має густину 5,4 кг/м3. Газ можна вважати ідеальним. Визначте молярну масу газу.


14. Ідеальний газ переведено зі стану 1 у стан 2 (див. рисунок). Як змінювався тиск газу?


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між назвами формул, шо стосуються молекулярно-кінетичної теорії, і власне формулами.

1 Рівняння Клапейрона

2 Рівняння Менделєєва—Клапейрона

3 Середня кінетична енергія поступального руху молекул

4 Середня квадратична швидкість молекул16. Установіть відповідність між означеннями та формулюваннями фізичних законів назвами величин або законів.

1 За однакових температури й тиску в рівних об’ємах різних газів міститься однакова кількість молекул

2 Модель реального газу, у якій нехтують розмірами молекул газу та їхньою взаємодією між зіткненнями

3 Кількість речовини, що містить стільки ж молекул, скільки атомів Карбону міститься в 12 г вуглецю

4 Кількість молекул в одному молі


А Один моль

Б Закон Авогадро

В Ідеальний газ

Г Температура

Д Стала Авогадро


У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді).


17. Який об’єм займають 100 моль ртуті? Відповідь наведіть у кубічних дециметрах.

Відповідь;___________________________________


18. Яка кількість речовини (у молях) міститься в алюмінієвій деталі масою 5,4 кг? Відповідь наведіть у молях.

Відповідь:___________________________________


19. Визначте густину кисню, якщо тиск дорівнює 1,3∙105 Па, а середня квадратична швидкість його молекул 1,4∙103 м/с. Відповідь наведіть у кілограмах на кубічний метр.

Відповідь:___________________________________


20. За якої температури середня квадратична швидкість молекул вуглекислого газу СО2 дорівнює 400 м/с? Відповідь наведіть у кельвінах.

Відповідь:___________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити