Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

 

1.2. ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА

 

Різнойменно заряджені тіла і частинки притягуються, однойменно заряджені — відштовхуються.

Закон Кулона: модуль сили електростатичної взаємодії між двома точковими зарядами q1 і q2, які містяться у вакуумі, прямо пропорційний добутку модулів їхніх зарядів і обернено пропорційний квадрату відстані r між ними (рис. 1).

Рис. 1

 

Ідеться про взаємодію заряджених тіл або частинок, а не власне зарядів.

Електричні заряди називаються точковими, якщо розподілені на тілах, лінійні розміри яких значно менші, ніж будь-які інші розміри в даній задачі.

Коефіцієнт пропорційності в законі Кулона (k) — величина, яка чисельно дорівнює силі взаємодії двох точкових зарядів по 1 Кл кожний, що розташовані на відстані 1 м один від одного у вакуумі:

У діелектриках сила взаємодії зменшується в ε разів:

 

де ε — діелектрична проникність середовища.

У теорії електрики k замінюється на

де ε0 електрична стала.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити