Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.3. Задачі на аналіз графіків ізопроцесів (див. п. 2.2, с. 61, 62)

1.3.1* На рисунку зображено графіки процесів зміни стану ідеального газу. Маса газу в ході цих процесів не змінюється. Який графік відповідає процесу, в ході якого тиск газу зменшується?

А

Б

В

Г

Графік 1

Графік 2

Графік 3

Графік 4

На рисунку подано графіки залежності об'єму газу від його температури.

Проаналізуємо кожний графік окремо.

На графіку 1 об'єм газу не змінюється (V = const), отже, графік відповідає ізохорному процесу, під час якого тиск прямо пропорційний температурі. Температура газу збільшується (Т) і тиск збільшується (р).

Варіант А є неправильним.

Графік 2 проходить через початок координат, отже, графік відповідає ізобарному процесу, тиск газу не змінюється (р const). Варіант Б є неправильним.

На графіку 3 температура газу не змінюється (Т = const), отже, графік відповідає ізотермічному процесу, під час якого тиск обернено пропорційний об'єму. Об'єм газу зменшується (V), тиск збільшується (р).

Варіант В є неправильним.

Графік 4 не проходить через початок координат і не паралельний жодній з осей, отже, змінюється і об'єм, і температура, і тиск газу.

Проведемо через крайні точки цього графіка дві ізобари (див. рисунок). Ізобара, яку проведено через точку А, проходить нижче, ніж ізобара, проведена через точку В. Це означає, що тиск на початку процесу (точка А) більший від тиску наприкінці процесу (точка В). Отже, у ході цього процесу тиск газу зменшується. Варіант Г є правильним.

Під час розв'язування подібних задач слід користуватись таким алгоритмом.

1. З'ясувати, у яких осях подано графік процесу.

2. Згадати, як виглядають графіки ізобарного, ізохорного та ізотермічного процесів у поданих осях.

3. Проаналізувати, як змінюються параметри р, V, Т газу під час кожної зміни етапу газу.

4. Якщо ділянка не відповідає жодному з ізопроцесів, то через крайні точки ділянки слід провести відповідні « ізолінії»:

✵ якщо графік подано в осях р, V — провести ізотерми гіперболи);

✵ якщо графік подано в осях р, Т — провести ізохори (прямі лінії, що проходять через початок координат);

✵ якщо графік подано в осях V, Т — провести ізобари (прямі лінії, що проходять через початок координат).

Задачі для самостійного розв'язання

1.3.2.* На рисунку зображено графік замкнутого циклу 1231 в системі координат р, Т, здійсненого газом сталої маси. Визначте, який вигляд має графік цього циклу в системі координат V, Т.

Рекомендації до розв'язання. Проаналізуйте по черзі ділянку графіка до завдання та відповідну ділянку графіків, які подано у варіантах відповідей.

1.3.3.* У посудині, закритій рухомим поршнем, міститься ідеальний газ. На рисунку зображено залежність тиску газу від об'єму. У якому стані об'єм газу є найбільшим?

А

Б

B

Г

У стані 1

У стані 2

У стані 3

У стані 4


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити