Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

1.2. Задачі на роботу електричного поля, потенціал і різницю потенціалів (див. п. 1.2.2,1.2.3, с. 87, 88)

1.2.1** Порошинка масою 2 мг, яка має заряд -5 мкКл, починає рухатися у електричному полі з точки, потенціал якої дорівнює 20 В. Визначте потенціал точки, у якій швидкість руху порошинки дорівнюватиме 10 м/с.

А

Б

В

Г

0

20 В

40 В

80 В

Розв'язання

Запишемо дві формули для визначення роботи, яку здійснює електричне поле з переміщення зарядженої порошинки:

А = q(1 - 2),

Оскільки порошинка рухається зі стану спокою, то v1 = 0.

Отже, q(1 - 2) =

= 20 - (-20) = 40 (В).

Проаналізуємо результат. У електричному полі позитивно заряджена частинка починає рух у бік зменшення потенціалу, а негативно заряджена — у бік збільшення. Отже, відповідь цілком реальна.

Відповідь: В.

Під час розв'язування подібних задач слід пам'ятати, що потенціал — це енергетична характеристика електричного поля. Отже, для розв'язання слід використовувати формули роботи та енергії.

✵ Робота електричного поля з переміщення заряду q із точки з потенціалом 1 у точку з потенціалом 2 розраховується за формулою

А = q(1 - 2).

Зверніть увагу: у формулі врахований знак електричного заряду тіла.

✵ 3 іншого боку, робота електричного поля дорівнює зміні кінетичної енергії тіла:

А = WК2 - WК1 =

Задачі для самостійного розв'язання

1.2.2. Позитивно заряджена частинка масою 9 мг і зарядом 9 мкКл вилітає із точки з потенціалом 150 В зі швидкістю 50 м/с. Яку швидкість (y метрах на секунди) матимечастинка у точці з потенціалом 175 В? Прийміть = 2,45.

1.2.3. Точки А, Б, В і Г розташовані в однорідному електричному полі (див. рисунок) на відстані 10 см від точки Д. Між якими точками різниця потенціалів становить 25 В, якщо напруженість електричного поля дорівнює 500 В/м?

А

Б

В

Г

AБ

AВ

AГ

AД


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити