Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

1. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

1.3. Задачі на механічні хвилі (див. п. 1.3, с. 137, 138)

1.3.1. На озері з човна в безвітряну погоду скинули якір. Дослідник, який стояв на березі, полічив, що хвиля досягла берегу за 1 хв, а за 10 с відбувся 21 сплеск, рахуючи з першого. Відстань між сусідніми гребенями хвиль становила 0,7 м. Визначте відстань від човна до берега.

Розв'язання

Відстань між сусідніми гребенями — це довжина хвилі. За 10 с відбувся 21 сплеск, рахуючи з першого, тобто частинки води за 10 с здійснили 20 повних коливань (дослідник почав відлік часу, коли перший гребінь вже досяг берегу, а закінчив, коли берега досяг 21-й гребінь).

Відстань, на яку поширюється хвиля, дорівнює: s = vt1.

За формулою хвилі v = v , де v = .

Отже, маємо:

s = vt1 = vt1 = ∙ t1 = ; s = = 84 (м).

Відповідь: 84 м.

Зверніть увагу: під час поширення хвилі у просторі спостерігаються два процеси.

1) Коливання частинок у середовищі, де поширюється хвиля.

Тобто необхідно пам'ятати всі формули для коливального руху, особливо визначення періоду Т і частоти v коливань:

T = ; v = ,

де t — час коливань; N — кількість повних коливань за цей час.

2) Подолання хвилею певної відстані. Тобто необхідно:

✵ пам'ятати формулу хвилі v = v, де v —швидкість поширення хвилі; —довжина хвилі (відстань, на яку поширюється хвиля за час, який дорівнює періоду; відстань між двома сусідніми гребенями);

✵ вміти розраховувати відстань, на яку поширюється хвиля: S = vt.

Задачі для самостійного розв'язання

1.3.2.* Плавучий буй на гребенях хвиль за 30 с піднявся 25 разів. Визначте швидкість поширення хвиль, якщо відстань між двома сусідніми гребенями дорівнює 3 м.

А

Б

В

Г

0,4 м/с

2,5 м/с

3.6 м/с

5 м/с

1.3.3. * У повітрі поширюється звукова хвиля з частотою 680 Гц. Визначте (у сантиметрах) довжину хвилі, якщо швидкість поширення звуку в повітрі дорівнює 340 м/с.

1.3.4. * Звукова хвиля переходить із води у металевий борт судна. Визначте, як змінюються характеристики хвилі.

А

Частота хвилі збільшується, швидкість поширення не змінюється

Б

Частота хвилі не змінюється, швидкість поширення збільшується

В

Частота хвилі зменшується, довжина хвилі збільшується

Г

Частота хвилі не змінюється, довжина хвилі зменшується

Зверніть увагу: частота v визначається частотою коливань джерела хвилі, тому під час переходу хвилі з одного середовища в інше змінюється довжина хвилі X, а частота коливань частинки у цій хвилі залишається незмінною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити