Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МЕХАНІКА

3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

3.1. ІМПУЛЬС. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

3.1.1. ІМПУЛЬС ТІЛА. ІМПУЛЬС СИЛИ

Імпульсом тіла називають добуток маси тіла на швидкість його руху:

= m.

За одиницю імпульсу приймається імпульс тіла масою 1 кг, яке рухається зі швидкістю 1 м/с:

[р] = 1 кг

Імпульсом сили називають добуток сили на час її дії:

t.

Другий закон Ньютона в імпульсному вигляді. Імпульс сили, що діє на тіло, дорівнює зміні імпульсу тіла:

t = m - m.

3.1.2. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

Закон збереження імпульсу: у замкненій системі тіл геометрична сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює геометричній сумі імпульсів тіл після взаємодії:

+ + … + = const.

✵ Під час розв'язування задач закон збереження імпульсу найчастіше записується у такому вигляді:

m1 + m2 + … + mn = m1 + m2 + … + mn.

Тут m1 , m2, …, mn — імпульси тіл до взаємодії, m1 , m2 , … , mn — імпульси тіл після взаємодії.

✵ Закон збереження імпульсу виконується і тоді, коли система не є замкненою, але дії зовнішніх сил на тіла системи скомпенсовані.

3.1.3. РЕАКТИВНИЙ РУХ

Реактивний рух — це рух, обумовлений відокремленням з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини.

✵ Основою реактивного руху є закон збереження імпульсу.

✵ Прикладом реактивного руху є рух ракет (відокремлюються продукти згоряння палива).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити