Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

2. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

2.1. Задачі на складання рівнянь ядерних реакцій та енергетичний вихід ядерних реакцій (див. п. 3.3. с. 191, 192)

2.1.1.* Унаслідок опромінення Нітрогену нейтронами утворився протон. Визначте, яка ще частинка утворилася в результаті цієї реакції.

A

Б

В

Г

Розв'язання

Згадаємо, що протон це ядро атома Гідрогену та запишемо рівняння ядерної реакції:

+ + .

Запишемо закон збереження електричного заряду та знайдемо Z:

7 + 0 = Z + 1 Z = 7 - 1 = 6.

Запишемо закон збереження кількості нуклонів та знайдeмо А:

14 + 1 = А + 1 А = 14.

Отже, унаслідок ядерної реакції утворилося ядро Карбону 146С.

Відповідь: В.

Зверніть увагу: у ході ядерних реакцій виконується закон збереження заряду та закон збереження кількості нуклонів.

Під час розв'язування подібних задач слід користуватися таким алгоритмом.

1. Записати рівняння ядерної реакції, позначивши ядро невідомого атома (або невідому частинку) як .

2. Записати закон збереження електричного заряду (закон збереження кількості протонів) і знайти заряд ядра Z частинки.

3. Записати закон збереження кількості нуклонів і знайти кількість нуклонів А у ядрі частинки.

2.1.2. Визначте енергетичний вихід ядерної реакції + + , якщо питома енергія зв'язку ядра становить 7,48 МеВ/нуклон, питома енергія зв'язку ядра — 7,08 МеВ/нуклон, питома енергія зв'язку ядра — 7,75 МеВ/нуклон. Відповідь подайте у мегаелектрон вольтах.

Розв'язання

До реакції:

Eзв() = 14 нуклонів 7,48 МеВ/нуклон = 104,74 МеВ.

Езв() = 4 нуклона 7,08 МеВ/нуклон = 28,32 МеВ.

Е0 = Езв() + Езв(42He) = 133,06 MeB.

Після реакції:

Езв()= 17 нуклонів-7,75 МеВ/нуклон = 131,75 МеВ.

Езв() = 0.

Е = Езв() + Езв() = 131,75 МеВ.

∆Е = 1330,6 МеВ - 131,75 МеВ = 1,31 МеВ.

Відповідь: 1,31 МеВ.

Під час розв'язування задач на енергетичний вихід ядерної реакції слід користуватися таким алгоритмом.

1. Знайти сумарну енергію зв'язку Е0 ядер, що вступають у реакцію.

2. Знайти сумарну енергію зв'язку Е ядер — продуктів реакції.

3. Знайти різницю цих енергій:

∆Е = Е0 - Е.

Отриманий результат — енергетичний вихід ядерної реакції:

✵ якщо ∆Е > 0 , то ядерна реакція йде з виділенням енергії;

✵ якщо ∆ < 0, то ядерна реакція йде з поглинанням енергії.

Зверніть увагу: питома енергія зв'язку — це енергія зв'язку, яка припадає на один нуклон ядра.

Задачі для самостійного розв'язання

2.1.3. Визначте, скільки енергії поглинається під час ядерної реакції + —> + , якщо питома енергія зв'язку ядра 3 дорівнює 2,57 МеВ/нуклон, питома енергія зв'язку ядра — 2,83 МеВ/нуклон, питома енергія зв'язку ядра — 7,08 МеВ/нуклон, питома енергія зв'язку ядра — 1,1 МеВ/нуклон. Відповідь подайте у мегаелектрон вольтах.

2.1.4. Встановіть відповідність між частинкою та ядерною реакцією, у ході якої ця частинка утворилася.

2.1.5. Сонце щосекунди випромінює у навколишній простір 3,81 ∙ 1026 Дж енергії. На скільки зменшується маса Сонця щохвилини? Швидкість поширення світла у вакуумі дорівнює 3 ∙ 108 м/с.

A

Б

В

Г

4,1 ∙ 109кг

1,27 ∙ 1011 кг

2,54 ∙ 1011кг

7,62 ∙ 1019 кг

Рекомендації до розв'язання. Скористайтесь формулою Ейнштейна:

∆Е = ∆m ∙ с2.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити