Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ МЕХАНІКА

1. Основи кінематики

1.1.4. В. 1.1.5. Г. 1.1.6. 20 м/с. 1.2.4. Г. 1.2.5. Г. 1.2.6. Б. 1.2.7. 1—В; 2—А; З—Б; 4—Д. 1.3.2.1—А; 2—В; З—Д; 4—Б. 1.З.З.А. 1.3.4.175м. 1.4.2.В. 1.4.3.-25м/с. 1.4.4.-4,5 м/с.

1.5.2. -3,2 м. 1.5.3. Б. 1.5.4.40 м.

2. Основи динаміки

2.1.2. 1—Д; 2—А; З—В; 4—Г. 2.1.3.1Н. 2.1.4.А. 2.2.3. Г. 2.2.4.2 м/с2. 2.2.5.351000. 2.3.2. В. 2.3.3.25 МПа. 2.3.4.Г. 2.4.3. Б. 2.4.4.15 м/с2. 2.4.5.28 Н. 2.4.6.1—Б; 2—В; З—Д; 4—Г. 2.4.7.2.

2.4.8.1 —Г; 2-А; З—Д; 4—В. 2.4.9.5 м/с.

3. Закони збереження в механіці

3.1.2. В. 3.1.3.240 м. 3.2.2. Б. 3.2.3.1—В; 2—Б; З—Г; 4—Д. 3.2.4.400 м/с. 3.3.2. В. 3.3.3.80%.

3.3.4. 75 %.

4. Елементи механіки рідин та газів

4.1.2.27,2 см. 4.2.3. В. 4.2.4. 1250 кг/м2. 4.3.2. А. 4.3.3.80 кг. 4.3.4.3870 Н.

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. Основи молекулярно-кінетичної теорії

1.1.3. Г. 1.1.4. а) 1; б) 4. 1.2.3. Б. 1.2.4. 5,5 К. 1.2.5.1кг. 1.3.2. А. 1.3.3. В.

2. Основи термодинаміки

2.1.2. В. 2.1.3. В. 2.1.4.1,5. 2.2.3. 260 К. 2.2.4. 375 Дж. 2.3.2. 340 кДж/кг. 2.3.3. 2,1 МДж/кг.

2.3.4. А. 2.4.3.12%. 2.4.4. В. 2.4.5.400 м/с.

3. Властивості газів, рідин і твердих тіл

3.1.4. В. 3.1.5.40 мН/м. 3.2.2. Г. 3.2.3.440 г.

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. Основи електростатики

1.1.3. Г. 1.1.4.0,04 мг. 1.1.5.5 кН/Кл. 1.1.6.Б. 1.1.7.800 Н/Кл. 1.2.2.49м/с. 1.2.З.Б. 1.З.З.Б.

1.3.4. А. 1.3.5.200 В. 1.3.6.2,5 мДж.

2. Закони постійного струму

2.1.3. А. 2.1.4. Г. 2.1.5. 1,5. А. 2.1.6. 64 мкДж. 2.1.7. 4 А. 2.2.3. 30 Вт. 2.2.4. 45 хв. 2.2.5. А.

2.2.6. Г. 2.2.7.8 0м. 2.3.3.50 В. 2.3.4.84%. 2.3.5.10 м/с.

3. Магнітне поле. Електромагнітна індукція

3.1.4. 5 Кл. 3.1.5. 1,8 мкДж. 3.2.2.2 Н. 3.2.3. Г. 3.2.4. В. 3.3.2.87,5%. 3.3.3.3200 км/с.

3.3.4.400 кВ/м.

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

1. Механічні коливання і хвилі

1.1.2. Г. 1.1.3. 3. 1.1.4.1,5 Н. 1.1.5. Г. 1.2.2.5 Гц. 1.2.3.0,8 с. 1.3.2. Б. 1.3.3.50 см.

1.3.4. Б. 1.4.4. Г. 1.4.5.0,25м. 1.4.6. 1-А; 2—Г; З—В; 4—Б.

2. Електромагнітні коливання і хвилі

2.1.4. 125 кГц. 2.1.5.Г. 2.1.6.А. 2.2.2. В. 2.2.3.0,05 мГн. 2.З.З.Б. 2.3.4.108м. 2.3.5.3м.

3. Оптика

3.1.3.50. 3.1.4. В. 3.1.5. В. 3.2.2.1—Д; 2—В; З—Б; 4—А. 3.2.3. Г. 3.3.4.1—Б; 2—В; З—А; 4—Г.

3.3.5. Г. 3.3.6. Б. 3.3.7. 20 мкм.

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1. Світлові кванти. Фотоефект

1.1.2. А. 1.1.3. Б. 1.1.4. В. 1.1.5.550 нм. 1.1.6.А. 1.2.2.500 км/с. 1.2.3.1 еВ.

2. Атом та атомне ядро

2.1.3. 14,32 еВ. 2.1.4. 1—Б; 2—Д; З—А; 4—В. 2.1.5. В. 2.2.3. В. 2.2.4. 45 років. 2.2.5.3,125%.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити