Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МЕХАНІКА

4. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

4.1. ТИСК. СИЛА ТИСКУ

Тиск — це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню сили, що діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні:

р = .

Тут р — тиск, F1 — модуль сили, що діє на поверхню, перпендикулярно до цієї поверхні; S — площа поверхні, па яку діє ця сила.

✵ Одиниця тиску в СІ — паскаль (Па):

1 Па =

Сила тиску - сила, яка діє перпендикулярно до поверхні: Fтиску = pS.

✵ Тверде тіло створює тиск тільки на ту частину поверхні, якої воно торкається.

✵ Рідина завдяки плинності створює тиск як на дно, так і на стінки посудини, в якій вона знаходиться.

✵ Тиск газу на стінки посудини створюється чисельними ударами молекул цього газу. Зі збільшенням концентрації молекул газу та його температури, тиск газу збільшується.

✵ У стані рівноваги тиск усередині рідини та газу на одному рівні однаковий в усіх напрямках.

Закон Паскаля: тиск, створюваний на поверхню нерухомої рідини (або па газ), передається рідиною (газом) однаково в усіх напрямках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити