Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МЕХАНІКА

4. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

4.3. АРХІМЕДОВА СИЛА. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ

4.3.1. АРХІМЕДОВА СИЛА

Закон Архімеда: на тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна (архімедова) сила яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла:

Fарх = ррідgVзап ч.

Тут pрід — густина рідини, g — прискорення вільного падіння, Vзап ч— об'єм зануреної частини тіла.

✵ Архімедова сила прикладена до центра маси витісненої тілом рідини й напрямлена вертикально вгору (рис. 4.6, а).

✵ Архімедова сила зумовлена різницею тисків рідини або газу на верхню та нижню частини тіла, при цьому атмосферний тиск взаємно компенсується.

✵ Якщо тіло щільно прилягає до дна посудини, тобто між тілом й дном посудини немає рідини, то Aрхімедова сила на тіло не діє, а сила тиску рідини разом із атмосферою напрямлена вертикально вниз (рис. 4.6, б).

Рис. 4.6

4.3.2. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ

Плавання суден

✵ Важкі вантажі та двигуни розташовуються у нижній частині судна, щоб центр ваги 2 був нижче від точки прикладення архімедової сили l, що забезпечує стійкість судна (при нахилі судна і m стають парою сил, які повертають судно у вертикальне положення) (рис. 4.7).

Рис. 4.7

✵ Вага води, витискувана судном до ватерлінії (найбільша допустима осадка, позначена на корпусі червоною лінією), яка дорівнює силі тяжіння, що діє на судно з вантажем, називається водотоннажністю судна.

✵ Якщо від водотоннажності відняти вагу самого судна, то отримаємо вантажопідйомність судна:

Рводотон - Рс = Рвант.

Повітроплавання

Різниця між вагою 1 м3 повітря і вагою того самого об'єму іншого газу називається підйомною силою 1 м3 газу:

Fпід = Рпов - Ргазу, Fпід = (рпов - ргазу)gVгазу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити