Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.3. МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Один моль — кількість речовини, у якій міститься стільки ж молекул або атомів, скільки атомів міститься в Карбоні масою 0,012 кг.

Стала Авоґадро (NA) — число атомів або молекул в 1 молі будь-якої речовини:

NA = 6,02 ∙ 1023 моль-1.

Закон Авоґадро: 1 моль ідеального газу за нормальних умов (p0 = 1,01 ∙ 105 Па, Т = 273 К) займає об'єм Vм = 22,4 ∙ 10-3 м3 моль-1.

Кількість речовини (кількість молів) (v) дорівнює відношенню числа молекул (N) у даному тілі до сталої Авогадро (NА), тобто до числа молекул в 1 молі речовини:

v =

✵ Одиниця кількості речовини в СІ —моль, [v] = 1 моль.

Молярна маса — маса одного моля речовини:

М = m0NA , або М = Мr ∙ 10-3

✵ Одиниця молярної маси в СІ — кілограм на моль: [М] = 1 .

✵ Маса молекули m0 (в кг) виражена через молярну масу М:

m0 = .

✵ Маса тіла m (в кг) виражена через масу однієї молекули m0 і число молекул N:

m = m0N.

✵ Кількість речовини (в молях) дорівнює відношенню маси речовини до її молярної маси:

v = .


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити