Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.4. ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ. ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ МКТ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

Ідеальний газ — фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють в момент зіткнення (рис. 1.3).

✵ Потенціальна енергія взаємодії молекул ідеального газу дорівнює нулю.

✵ Реальні (розріджені) гази дуже близькі до ідеальних.

Рис. 1.3

Середня квадратична швидкість руху молекул (кв) — де корінь квадратний із середнього квадрата швидкості:

кв = .

Концентрація (n) — кількість частинок в одиниці об'єму:

n = , [n] = м-3

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу (рівняння Клаузіуса) зв'язує мікропараметри (m0, n, v) і макропараметри (p, V, Т):

p = m0.

де р — тиск газу, m0 — маса молекули, n — концентрація молекул, — середня квадратична швидкість руху молекул.

Якщо к = середня кінетична енергія поступального руху молекули, то основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) можна записати у вигляді p = nк.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити