Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.6. СЕРЕДНЯ КВАДРАТИЧНА ШВИДКІСТЬ ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ МОЛЕКУЛ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

З визначення кінетичної енергії к = та формули зв'язку кінетичної енергії та температури к = kT отримаємо формулу для розрахунку середньої квадратичної швидкості (кв) поступального руху молекул ідеального газу:

= kT 2 = ,

отже: кв = .

Тут k — стала Больцмана, Т — абсолютна температура, m0 — маса молекули.

Щоб знайти масу молекули, слід масу моля (молярну масу М) поділити па число молекул в молі (число Авоґадро NA):

m0 = , тому кв = , або кв = .

Тут R = 8,31 — універсальна газова стала, що дорівнює добутку сталої Больцмана і сталої Авоґадро:

R = k ∙ NA.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити