Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

2. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ (ГАЗОВІ ЗАКОНИ)

✵ Не зберігають ані форми, ані об'єму.

✵ Характер молекулярного руху: безладний (хаотичний) рух; траєкторія руху молекул — ламана лінія.

✵ Розташування молекул: безладно, на відстанях, які в 10 і більше разів перевищують розміри молекул.

2.1. РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

Рівняння стану ідеального газу (рівняння Клапейрона — Менделєєва), яке зв'язує макропараметри одного стану газу:

pV = RT , або pV = vRT.

Тут р — тиск газу, V — об'єм газу, m — маса газу, М — молярна маса газу, R — універсальна газова стала, Т — температура газу, подана в кельвінах, v — кількість речовини (кількість молів).

Рівняння Клапейрона, яке зв'язує макроскопічні стани системи даної маси газу при переході зі стану 1 у стан 2:

=

Тут p1, V1, T1 — тиск, об'єм та температура газу відповідно в стані p1, p2, V2, T2 — тиск, об'єм та температура газу відповідно в стані 2.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити