Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

3. ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ

3.2. НАСИЧЕНА І НЕНАСИЧЕНА ПАРА

Пара, яка перебуває в динамічній (рухомій) рівновазі зі своєю рідиною, називається насиченою парою.

Динамічна рівновага настає тоді, коли швидкість випаровування стає однаковою зі швидкістю конденсації.

✵ Якщо випаровування переважає над конденсацією — пара ненасичена.

3.2.1. ТИСК НАСИЧЕНОЇ ПАРИ

Насичена пара — це розріджений газ, тож для його тиску справджується рівність р = nkT.

✵ Тиск насиченої пари залежить від речовини. Чим слабше сили міжмолекулярної взаємодії рідини, тим більша концентрація (n) молекул її насиченої пари, отже, тим більший тиск.

✵ Тиск насиченої пари залежить від температури. Зі зростанням температури (Т) швидкість випаровування рідини збільшується, отже, збільшується й концентрація молекул пари (n ). Одночасне збільшення концентрації молекул і температури приводить до швидкого зростання тиску (рис. 3.2, а, ділянка АВ графіка).

Якщо збільшення температури спричинить повне випаровування рідини, то надалі пара стане ненасиченою і її тиск лінійно залежатиме від температури (рис. 3.2, а, ділянка ВС графіка).

✵ Тиск насиченої пари не залежить від його об'єму (рис. 3.1, б, ділянка АВ графіка). Після повного випаровування рідини пара стає ненасиченою і її тиск зменшується обернено пропорційно об'єму (рис. 3.1, б, ділянка ВС графіка).

Рис. 3.1

3.2.2. ГУСТИНА НАСИЧЕНОЇ ПАРИ

Оскільки концентрація молекул насиченої пари збільшується зі збільшенням температури, то зі збільшенням температури збільшується й густина насиченої пари (рн = m0n):

T n pa .

На рис. 3.2 подано графік залежності густини рідини та її насиченої пари від температури. Зі збільшенням температури густина рідини зменшується, а густина насиченої пари, навпаки, збільшується. За температури Тк (критична температура) густини стануть однаковими й різниця між парою та рідиною зникне.

Рис. 3.2

✵ За температури вище за критичну молекули рухаються так швидко, що сили міжмолекулярної взаємодії є недостатніми, щоб утримати молекули одну біля одної простим стисненням. Це означає, що якщо газ має температуру вищу, ніж критична, він за жодного тиску не може перетворитися на рідину.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити