Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

3. ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ

3.3. ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ. ТОЧКА РОСИ

Вологість повітря характеризує кількість водяної пари в повітрі. Розрізняють абсолютну і відносну вологість.

Абсолютна вологість — це парціальний тиск водяної пари (ра), наявної в повітрі за даної температури, або густина водяної пари (ра):

Ра =

✵ Одиниці абсолютної вологості в СІ: [ра]= Па (паскаль), [ра] = кг/м3 (кілограм на метр кубічний).

Відносна вологість — фізична величина, яка показує, наскільки водяна пара близька до насичення:

= ∙ 100%, або = ∙ 100%.

Тут рa, або рa — абсолютна вологість повітря, pн.п. — тиск насиченої водяної пари за даної температури, рн. п —його густина.

✵ Відносна вологість — безрозмірна величина, частіше її подають у відсотках.

✵ Збільшити відносну вологість можна декількома способами:

1) стиснути повітря за постійної температури;

2) додатково випарувати певну кількість води;

3) охолодити повітря.

Найбільш сприятливі умови для життєдіяльності людини — за відносної вологості повітря 40-60%.

При охолодженні повітря відносна вологість збільшується і за певної температури tp досягає 100 % — пара стає насиченою: з'являється туман, випадає роса.

Точка роси tp — температура, при якій дана водяна пара стає насиченою.

Гігрометр — прилад для прямого вимірювання вологості повітря.

Існує декілька видів гігрометрів, але частіше використовують психрометричний і волосний.

✵ Дія гігрометра психрометричного (психрометра) (рис. 3.3, а) базується на двох фактах:

1) швидкість випаровування води тим вища, чим нижча відносна вологість повітря; 2) вода під час випаровування охолоджується.

Психрометр складається з двох термометрів, один із яких зволожується. За психрометричною таблицею за показаннями сухого термометра і різницею температур сухого та вологого термометрів визначають відносну вологість повітря.

✵ У волосному гігрометрі (рис. 3.3, б) використана властивість знежиреної волосини видовжуватись при збільшенні вологості повітря. У таких приладах є волосина 1, ролик 2, тягар З, стрілка 4.

Рис. 3.3


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити