Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

4. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

✵ Зберігають об'єм, але не зберігають форму (набувають форми посудини, у яку їх поміщають).

✵ Основна властивість — плинність.

✵ Характер молекулярного руху: молекули коливаються відносно положення рівноваги і «перестрибують» в інші позиції. Час «осідлого» життя більший за час переміщень.

✵ Молекули розташовані на порівняно невеликих відстанях, тому властивості рідини зумовлюються силами взаємодії молекул.

✵ Під дією сил поверхневого натягу рідина в стані невагомості чи в малій кількості (крапля) набуває форми кулі, оскільки при цьому є мінімальною площа вільної поверхні, а отже, і поверхневої енергії (адже будь-яка система прагне до стану з мінімальною потенціальною енергією).

4.1. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ РІДИНИ

Найбільш характерною властивістю рідкого стану є наявність різкої межі, яка розділяє рідину та її пару.

Молекули рідини, що містяться на її поверхні, притягуються молекулами, які є всередині рідини. Притягання молекул пари, які містяться над поверхнею, є мізерно малим (рис. 4.1, а). Під виливом рівнодійної сили притягання молекули поверхневого шару втягуються всередину рідини, кількість молекул на поверхні зменшується, і вільна поверхня рідини прагне зменшити свою площу (скоротитися).

Це означає:

✵ вздовж вільної поверхні рідини діють сили, які намагаються скоротити (стягнути) цю поверхню;

✵ поверхневий шар рідини має надлишкову потенціальну енергію.

Сила поверхневого натягу це сила, яка діє по дотичній до вільної поверхні рідини, перпендикулярно до лінії, що обмежує поверхню, і напрямлена в бік скорочення цієї поверхні (рис. 4.1, б).

✵ Модуль сили поверхневого натягу обчислюють за формулою:

Fпов = ,

де — поверхневий натяг рідини, l — довжина лінії, що обмежує поверхню.

Рис. 4.1

✵ Сила поверхневого натягу не залежить від площі вільної поверхні рідини.

✵ Якщо рідина має дві вільні поверхні, наприклад мильна плівка, то сили поверхневого натягу діють вздовж кожної поверхні.

Поверхнева енергія (енергія поверхневого шару рідини) Wпов — сумарна надлишкова потенціальна енергія молекул поверхневого шару рідини.

✵ Поверхневу енергію обчислюють за формулою:

Wпов = S,

де — поверхневий натяг рідини, S — площа вільної поверхні.

✵ Робота зі зміни площі вільної поверхні рідини дорівнює зміні поверхневої енергії: А = ∆Wпов = ∆S.

Поверхневий натяг рідини а— це фізична величина, яка характеризує властивості поверхневого шару даної рідини:

= =

✵ Одиниця поверхневого натягу рідини в СІ — ньютон на метр (Н/м) або джоуль на метр квадратний (Дж/м2):

[] =

✵ Поверхневий натяг рідини залежить:

1) від роду рідини — у летких рідин (спирт, ефір, бензин) поверхневий натяг менший, ніж у нелетких (ртуть, вода, розплавлені метали);

2) від температури рідини — зі збільшенням температури поверхневий натяг зменшується;

3) від наявності в складі рідини поверхнево активних речовин — наявність таких речовин значно зменшує поверхневий натяг.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити